หน้าแรกท็อปไลน์ - ไดมอนด์
ค้นหาเพลง
ศักดิ์ ภูเวียง รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร
ศักดิ์ ภูเวียง รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร
  ศิลปิน : ศักดิ์ ภูเวียง
  อัลบั้ม : ศักดิ์ ภูเวียง รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร
  วางแผง :
โหลดเพลงรอสาย เต็มเพลง และ ริงโทน
ศักดิ์ ภูเวียง
กด *4985
กดรหัสศิลปิน
19
1ฟังเพลงกลับมาอยู่บ้านเฮากลับมาอยู่บ้านเฮาเนื้อเพลงกลับมาอยู่บ้านเฮาสลา คุณวุฒิโหลดเพลงกลับมาอยู่บ้านเฮา
2ฟังเพลงจดหมายบอกลาจดหมายบอกลาเนื้อเพลงจดหมายบอกลาสุดโก้ เจียรไนโหลดเพลงจดหมายบอกลา
3ฟังเพลงวันงานประหารใจวันงานประหารใจเนื้อเพลงวันงานประหารใจสมเกียรติ ลายทองโหลดเพลงวันงานประหารใจ
4ฟังเพลงหูเบาให้เขาลวงหูเบาให้เขาลวงเนื้อเพลงหูเบาให้เขาลวงทองมัย มาลีโหลดเพลงหูเบาให้เขาลวง
5ฟังเพลงอยากมีคนคิดฮอดอยากมีคนคิดฮอดเนื้อเพลงอยากมีคนคิดฮอดสุดโก้ เจียรไนโหลดเพลงอยากมีคนคิดฮอด
6ฟังเพลงอย่ามาลูบหลังอย่ามาลูบหลังเนื้อเพลงอย่ามาลูบหลังสุดโก้ เจียรไนโหลดเพลงอย่ามาลูบหลัง
7ฟังเพลงเลิกเหล้าเข้าวัดเลิกเหล้าเข้าวัดเนื้อเพลงเลิกเหล้าเข้าวัดทองมัย มาลีโหลดเพลงเลิกเหล้าเข้าวัด
8ฟังเพลงพอกอสอพอกอสอเนื้อเพลงพอกอสอทรงกลด ยงค์ดาโหลดเพลงพอกอสอ
9ฟังเพลงมีแฟนแล้วบ่มีแฟนแล้วบ่เนื้อเพลงมีแฟนแล้วบ่สุดโก้ เจียรไนโหลดเพลงมีแฟนแล้วบ่
10ฟังเพลงมือสองของชอบมือสองของชอบเนื้อเพลงมือสองของชอบสุดโก้ เจียรไนโหลดเพลงมือสองของชอบ
11ฟังเพลงศักดิ์ ภูเวียงวอนแฟนศักดิ์ ภูเวียงวอนแฟนเนื้อเพลงศักดิ์ ภูเวียงวอนแฟนสุดโก้ เจียรไนโหลดเพลงศักดิ์ ภูเวียงวอนแฟน
12ฟังเพลงห้องนอนสะท้อนใจห้องนอนสะท้อนใจเนื้อเพลงห้องนอนสะท้อนใจทองมัย มาลีโหลดเพลงห้องนอนสะท้อนใจ
13ฟังเพลงฮักแม่ฮ้างใหม่ฮักแม่ฮ้างใหม่เนื้อเพลงฮักแม่ฮ้างใหม่สมเกียรติ ลายทองโหลดเพลงฮักแม่ฮ้างใหม่