หน้าแรกท็อปไลน์ - ไดมอนด์
ค้นหาเพลง
 
7 ธันวาคม 2555
หน้าแรกท็อปไลน์ - ไดมอนด์>วาไรตี้ > น้ำมันสน-ทินเนอร์

น้ำมันสน-ทินเนอร์

รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.com

เรียน น้าชาติ

รบกวนน้าชาติช่วยแยกแยะให้ด้วยว่าน้ำมันสนกับทินเนอร์ต่างกันอย่างไร ทำมาจากอะไร เวลาเอามาผสมสีจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันสนหรือทินเนอร์ เหมาะกว่ากันขอบคุณครับ

supat lay

ตอบ สุพัฒน์
จากข้อมูลของวิกิพีเดีย น้ำมันสนเป็นสารสกัด จากต้นสน ประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน ใช้สำหรับผสมสีน้ำมัน เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นของช่างทาสี ช่างเขียนภาพ น้ำมันระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นยางสนเขา น้ำมันสนมีลักษณะที่โปร่งใส เกือบเป็นของเหลวไม่มีสี หรือมีสีน้ำเล็กน้อยอันตรายจากการกิน หากสัตว์กินน้ำมันสนเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายมากที่สุด เพราะจะถูกดูดซึมเข้าทางลำไส้ได้ไวมาก และสำหรับแมวแล้วยิ่งอันตรายมาก เพราะอาการพิษจะปรากฏไวและรุนแรงมากกว่าสุนัขอันตรายจากการสัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสโดนที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออ่อน อย่างเช่น หนังตาหรือเหงือก จะทำให้สัตว์เกิดความรู้สึกแสบร้อน ระคายที่ผิวหนัง ผิวหนังจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง สัตว์จะมีอาการเลียตัว ทำให้เกิดปัญหาการกลืนกินเอาน้ำมันสนลงไปในทางเดินอาหารตามมาอีก จึงอาจจะนำไปสู่การเกิดพิษถึง 2 ทาง อันตรายจากการสูดดม อันตรายของกลิ่น ทำให้อาการคลื่นไส้และมึนหัวได้ง่ายๆ สัตว์จะซึมดังนั้น จะต้องระวังอย่าวางทิ้งไว้ในระดับที่สัตว์สัมผัสได้ส่วนทินเนอร์เป็นสารเคมีที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย มักใช้ผสมในสีทาบ้าน รวมทั้งน้ำยาล้างเล็บและสารเคลือบเงา เช่น แล็กเกอร์ หรือวาร์นิชในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) พ.ศ.2553 กำหนดมาตรฐานของทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ ดังนี้ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ (lacquer thinner) หมายถึง ของเหลวระเหยง่ายประกอบด้วย เอสเทอร์ (ester) คีโทน (ketone) แอลกอฮอล์ (alcohol) และไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) ละลายไนโตรเซลลูโลสเรซินได้ และยังช่วยลดความหนืดของวาร์นิชและสีด้วย

ลักษณะทั่วไปของทินเนอร์ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี หรือมีสีเหลืองอ่อน ระเหยง่ายเนื่องจากทินเนอร์เป็นสารผสมของตัวทำละลายอินทรีย์ที่ระเหยง่ายหลายชนิด ดังนั้น ในมาตรฐานทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์จึงกำหนดห้ามใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษ ได้แก่ เมธานอล (methanol) เบนซิน (benzene) และคลอริเนเตดไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon)ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มักนิยมใช้เป็นส่วนประกอบหลักของทิน เนอร์ ได้แก่ โทลูอีน (toluene) ซึ่งนอกจากพบในทินเนอร์แล้ว ยังพบได้ในผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กาวที่ใช้ซ่อมรองเท้า กาวสำหรับต่อท่อพลาสติก เป็นต้นโดยในทินเนอร์ประกอบด้วยโทลูอีนประมาณร้อยละ 66 ร่วมกับตัวทำละลายอื่น ได้แก่ คีโทน ประมาณร้อยละ 17 และแอลกอฮอล์ ประมาณร้อยละ 17ในด้านการใช้งาน ช่างของข่าวสดให้ข้อมูลว่า น้ำมันสนใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร ประเภท ท่อยาง พลาสติก แต่ไม่นิยมใช้ทำความสะอาดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะทำให้ตัวอุปกรณ์เสียหาย หรือวงจรชอร์ตส่วนทินเนอร์ใช้ล้างเครื่องจักร ผสมสี ล้างเศษโลหะหนัก วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่ข้อเสียคือ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ เพราะกลิ่นฉุนรุนแรง และมีผลต่อระบบประสาท เนื่องจากสารโทลูอีนทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน หากในปริมาณมากอาจหมดสติในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าหรือทำให้เกิดอาการปวดหัว มึนงง รู้สึกอ่อนเพลีย ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีผลต่อความจำ รู้สึกคลื่นไส้และเบื่ออาหาร ถ้ารับเข้าไปปริมาณสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้สำหรับการผสมกับสีน้ำมัน บริษัทโฮมมาร์ทให้ข้อมูลว่าน้ำมันสนเป็นสารละลายที่ช่างสีใช้มากที่สุด มีคุณสมบัติทำให้สีละลาย สีด้าน ไม่เป็นเงา ทำให้สีที่ทาวัสดุแห้งเร็ว ส่วนทินเนอร์เป็นสารทำละลายที่ทำให้สีเจือจาง มีความเหลวพอที่จะทาได้ง่าย และยังใช้สำหรับล้างแปรงทาสี

แหล่งที่มา :