หน้าแรกท็อปไลน์ - ไดมอนด์
ค้นหาเพลง
 
14 ตุลาคม 2556
หน้าแรกท็อปไลน์ - ไดมอนด์>วาไรตี้ > แผ่นดินไหวในประเทศไทย

แผ่นดินไหวในประเทศไทย

รู้ไปโม้ด
โดย...น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.com

 


 

ประเทศไทยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวไหมคะ และจะเกิดที่ไหนบ้างนู๋ตอบ นู๋เก็บคำตอบมาจากเว็บไซต์จุฬานุกรม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า แผ่นดินไหวเกิดจากการไถลและเสียดสีของของแผ่นเปลือกโลกซึ่งแบ่งได้เป็นหลายชิ้น เช่น แผ่นยูเรเชียน แผ่นอินเดียน-ออสเตรเลียน แผ่นแปซิฟิกหรือแผ่นทวีปอเมริกาเหนือ เป็นต้น ทั้งนี้ แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่เนื่องจากแรงขับดันภายในโลก ซึ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเทียบกับแผ่นข้างเคียงมีทั้งแยกออกจากกัน เคลื่อนที่เข้าหากัน หรือบางกรณีดันกันจนยกตัวเป็นเทือกเขาสูง เช่น เทือกเขาหิมาลัย บางกรณีซ้อนกันโดยแผ่นมหาสมุทรมุดเข้าไปข้างใต้แผ่นทวีป เช่นที่บริเวณประเทศญี่ปุ่น และทะเลอันดามัน หรือไถลเสียดสีกันในแนวราบ เช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาฉะนั้นบริเวณที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากคือบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก เรียกว่า รอยเลื่อน (Fault) ซึ่งแนวที่ใกล้กับประเทศ ไทยมากที่สุดคือแนวร่องซุนด้าในทะเลอันดามัน เป็นแนวที่ทอดยาวพาดผ่านประเทศพม่าในแนวเหนือ-ใต้ การเกิดสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก็เกิดจากบริเวณแนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ร่องซุนด้าทางตอนใต้ของทะเลอันดามันใกล้ตอนเหนือของเกาะสุมาตรานั่นเองอย่างไรก็ตาม ถึงแม้แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกหลักไม่ได้พาดผ่านประเทศไทยโดยตรง แต่แผ่นเปลือกโลกที่ประเทศไทยก็มีรอยเลื่อนที่แตกแขนงออกมาจากรอยเลื่อนหลัก จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบรอยเลื่อนกระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยรอยเลื่อนที่เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อกรุงเทพ มหานครมากที่สุด คือรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ซึ่งวางตัวตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดกาญจนบุรี จุดที่ใกล้มากที่สุดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 ถึง 200 กิโลเมตร แม้ระยะห่างจะถือว่าไกลพอสมควร แต่กรุงเทพฯตั้งอยู่บนชั้นดินที่เป็นดินเหนียวอ่อน เป็นชั้นดินที่ขยายความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได้ คล้ายกับกรุงเม็กซิโก ซิตี้ ที่เคยเกิดความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวซึ่งเกิดห่างออกไปกว่า 200 กิโลเมตร เมื่อปี ค.ศ.1985


 

เชียงใหม่เป็นอีกพื้นที่ในประเทศที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2549 เคยเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอแม่ริม ขนาด 5.1 ริกเตอร์ เกิดความเสียหายที่ไม่รุนแรง เพราะแผ่นดินไหวมีขนาดเล็ก แต่ในอนาคตอาจเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ได้ เพราะในภาคเหนือมีรอยเลื่อนขนาดเล็กกระจายอยู่หลายแห่งยังมีข้อมูลในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 28 ว่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นย่านแผ่นดินไหวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยมีแผ่นเปลือกโลกใกล้เคียงกันรวม 4 แผ่น ได้แก่ แผ่นยูเรเชียน แผ่นแปซิฟิก แผ่นออสเตรเลียน และแผ่นฟิลิปปินส์ อีกทั้งเป็นที่บรรจบกันของแนวแผ่นดินไหว 2 แนว คือ แนวล้อมมหาสมุทรแปซิฟิก และแนวแอลป์หิมาลัย จึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นจำนวนมากสำหรับประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นยูเรเชียน ใกล้รอยต่อระหว่างแผ่นยูเรเชียนกับแผ่นอินเดียน และแผ่นออสเตรเลียน มีรอยเลื่อนอยู่ทางภาคตะวันตกและภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศพม่า และทะเลอันดามัน รอยเลื่อนที่สำคัญ มี 1.รอยเลื่อนในภาคตะวันตก ได้แก่ รอยเลื่อนตองจี รอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนอง-คลองมารุย และรอยเลื่อนเมย-วังเจ้า และ 2.รอยเลื่อนในภาคเหนือ ได้แก่ รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเชียงราย รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนแอ่งแพร่ รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนลอง รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนน้ำปาด

แหล่งที่มา :