หน้าแรกท็อปไลน์ - ไดมอนด์
ค้นหาเพลง
 
หน้าแรกท็อปไลน์-ไดมอนด์ : ออกอากาศ > ทางวิทยุ

อันดับ สถานีวิทยุ คลื่นวิทยุ เวลาออกอากาศ เบอร์โทรศัพท์
1 สถานีวิทยุชุมชนลูกทุ่งบันเทิง กรุงเทพฯ F.M.107.75 MHz 06.00-03.00 น. 02-381-3248
2 สถานีวิทยุชุมชนคนบ้านพระ นครราชสีมา F.M.91.50 MHz 05.00-04.00 น. 044-221054
3 สถานีวิทยุชุมชนตำบลอิสาน บุรีรัมย์ F.M.90.50 MHz 06.00-22.00 น. 044-602185
4 สถานีวิทยุชุมชนเสลาะเสร็น สุรินทร์ F.M.92.75 MHz 05.00-22.00 น. 044-515023
5 สถานีวิทยุชุมชนตำบลแสลงพันธ์ สุรินทร์ F.M.91.75 Mhz 05.00-22.00 น. 044-528567
6 สถานีวิทยุสันติสุข ร้อยเอ็ด F.M.92.50 05.00-24.00 น. 044-528567
7 สถานีวิทยุชุมชนไทกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ F.M.92.25 MHz 05.00-23.00 น. 043-821611
8 สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง มหาสารคาม F.M.90.50 MHz 05.00-24.00 น. 043-777304
9 สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง สกลนคร F.M.92.00 MHz 05.00-24.00 น. 042-732562
10 สถานีวิทยุชุมชนคอนสาย ยโสธร F.M.97.25 MHz 05.00-24.00 น. 045-580181
11 สถานีวิทยุชุมชนคนอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ F.M.88.00 MHz 05.00-24.00 น. 045-270898
12 สถานีวิทยุชุมชนคนห้วยคุ้ม อุบลราชธานี F.M.97.00 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง 045-475032
13 สถานีวิทยุชุมชนคนรุ่นใหม่ ขอนแก่น F.M.90.25 MHz 05.00-24.00 น. 043-453033
14 สถานีวิทยุชุมชนอุดรชัยโปรโมชั่น ขอนแก่น F.M.97.25 MHz 05.00-24.00 น. 043-418521
15 สถานีวิทยุชุมชนบ้านเล่าสัมพันธ์ ชัยภูมิ F.M.89.50 MHz จันทร์ - เสาร์
เวลา 05.00-24.00น.
อาทิตย์ เวลา 05.00-23.00 น.
044-854636
16 สถานีวิทยุชุมชนยานเกราะ อุดรธานี F.M.92.25 MHz 05.00-24.00 น. 042-921212
17 สถานีวิทยุชุมชนโนนกุดจับ เลย F.M.89.50 MHz 06.00-23.00 น. 042-804507
18 สถานีวิทยุชุมชนคนสองแคว พิษณุโลก F.M.91.25 MHz 05.00-24.00 น. 055-341664
19 สถานีวิทยุชุมชนบ้านนิเวศน์พัฒนา นครสวรรค์ F.M.94.75 MHz 05.00-24.00 น. 056-276061
20 สถานีวิทยุชุมชนเวียงกุมกาม เชียงใหม่ F.M.97.00 MHz 06.00-24.00 น. 053-423567
21 สถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ์ จันทบุรี จันทบุรี F.M.103.75 MHz 05.00-24.00 น. 039-322789
22 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.) ปราจีนบุรี F.M.90.75 MHz 06.00-23.00 น. 037-200937


วิทยุคลื่นใหญ่ 3 สถานี

อันดับ สถานีวิทยุ ความถี่ F.M.(MHz) วัน เวลา
1 กรุงเทพฯ 89.50 MHz อาทิตย์-พฤหัส เวลา 24.00-05.00
2 กรุงเทพฯ 95.50 MHz เสาร์ เวลา 09.30-23.30
  อาทิตย์ เวลา 09.00-24.00
3 สกลนคร 94.75 MHz เสาร์ เวลา 05.00-05.00

ตารางรับสัญญาณ รายการสรวลเส เฮฮา 

ตารางรายการ สรวลเสเฮฮา ปี 2557
เดือน วันที่ ชื่อสถานี คลื่น(MHz.) จังหวัด
มกราคม 5 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนเวียนกุมกาม 97.00 เชียงใหม่
  12 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง 90.50 มหาสารคาม
  19 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนสองแคว 91.25 พิษณุโลก
  26 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนรุ่นใหม่ 90.25 ขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 2 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนอำนาจเจริญ 88.00 อำนาจเจริญ
  9 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนตำบลอิสาน 90.50 บุรีรัมย์
  16 อาทิตย์ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท) 90.75 ปราจีนบุรี
  23 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนเสลาะเสร็น 92.75 สุรินทร์
มีนาคม 2 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนบ้านนิเวศน์พัฒนา 94.75 นครสวรรค์
  9 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนยานเกราะ 92.25 อุดรธานี
  16 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนสันติสุข 92.50 ร้อยเอ็ด
  23 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง  92.00 สกลนคร
  30 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนบ้านเล่าสัมพันธ์ 89.50 ชัยภูมิ
เมษายน 6 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนไทกาฬสินธุ์ 95.25 กาฬสินธุ์
  13 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนลูกทุ่งบันเทิง 107.75 กรุงเทพ
  20 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคอนสาย 97.25 ยโสธร
  27 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนห้วยคุ้ม 97.00 อุบลราชธานี
พฤษภาคม 4 อาทิตย์ สถานีวิทยุลูกทุ่งบันเทิง 107.75 กรุงเทพ
  11 อาทิตย์ สถานีวิทยุมหาชนคนบันเทิง 103.75 นครราชสีมา
  18 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ์จันทบุรี 103.75 จันทบุรี
  25 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนลูกทุ่งบันเทิง 107.75 กรุงเทพ
มิถุนายน 1 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนเวียนกุมกาม 97.00 เชียงใหม่
  8 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง 90.50 มหาสารคาม
  15 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนสองแคว 91.25 พิษณุโลก
  22 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนรุ่นใหม่ 90.25 ขอนแก่น
  29 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนอำนาจเจริญ 88.00 อำนาจเจริญ
กรกฎาคม 6 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนตำบลอิสาน 90.50 บุรีรัมย์
  13 อาทิตย์ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท) 90.75 ปราจีนบุรี
  20 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนเสลาะเสร็น 92.75 สุรินทร์
  27 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนบ้านนิเวศน์พัฒนา 94.75 นครสวรรค์
สิงหาคม 3 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนยานเกราะ 92.25 อุดรธานี
  10 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนสันติสุข 92.50 ร้อยเอ็ด
  17 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง 92.00 สกลนคร
  24 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนบ้านเล่าสัมพันธ์ 89.50 ชัยภูมิ
  31 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนเวียนกุมกาม 97.00 เชียงใหม่
กันยายน 7 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง 90.50 มหาสารคาม
  14 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนสองแคว 91.25 พิษณุโลก
  21 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนรุ่นใหม่ 90.25 ขอนแก่น
  28 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนอำนาจเจริญ 88.00 อำนาจเจริญ
ตุลาคม 5 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนตำบลอิสาน 90.50 บุรีรัมย์
  12 อาทิตย์ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท) 90.75 ปราจีนบุรี
  19 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนเสลาะเสร็น 92.75 สุรินทร์
  26 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนบ้านนิเวศน์พัฒนา 94.75 นครสวรรค์
พฤศจิกายน 2 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนยานเกราะ 92.25 อุดรธานี
  9 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนสันติสุข 92.50 ร้อยเอ็ด
  16 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนลูกทุ่ง  92.00 สกลนคร
  23 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนบ้านเล่าสัมพันธ์ 89.50 ชัยภูมิ
  30 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนไทกาฬสินธุ์ 95.25 กาฬสินธุ์
ธันวาคม 7 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนลูกทุ่งบันเทิง 107.75 กรุงเทพ
  14 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคอนสาย 97.25 ยโสธร
  21 อาทิตย์ สถานีวิทยุชุมชนคนห้วยคุ้ม 97.00 อุบลราชธานี
  28 อาทิตย์ สถานีวิทยุลูกทุ่งบันเทิง 107.75 กรุงเทพ