ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 23.01.19 09:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9126.48
แก๊ซโซฮอล 9526.75
แก๊ซโซฮอล E2023.74
แก๊ซโซฮอล E8519.54
ดีเซล26.09
ก๊าซ CNG(NGV)16.07