ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 20.05.19 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9129.28
แก๊ซโซฮอล 9529.55
แก๊ซโซฮอล E2026.54
แก๊ซโซฮอล E8520.99
ดีเซล28.19
ก๊าซ CNG(NGV)15.94